HTML

HTML 5 Yenilikler ve Değişiklikler

HTML 5 Yenilikler ve Değişiklikler

HTML 5 Yenilikler ve Değişiklikler

HTML 5'in temeli 1995 yılında ortaya çıkan HTML 2.0'a dayanıyor. Zamanla geliştirmelerin sonunda 2004 yılında HTML 5 oluşmaya başladı. HTML 5 öncekilerin üstüne çıkarak web tasarımcılara mobil ve web uygulamalar oluştururken kolaylık sağlıyor.
Neden HTML 5?
 Önceki sürümlerle uyumlu çalışıyor.
 Eski sürümlere göre hata ayıklama sorunlarında daha etkin.
 Çeşitli yapısal ögeler ve etiketler göze çarpan özellikler oluşturuyor.
 Üzerinde yer alan API'ler web uygulamaları geliştirilmesinde kolaylık sağlıyor.
 Bu API'lerle birlikte ses ve video kullanımında kolaylık oluşturuyor.
 Son yıllarda web uygulamalarında javascript'in gelişmesi ile birlikte 3.parti araç ve eklentilere yer verilmiyor. Tarayıcıdan halloluyor.
HTML 5 yeniliklerini gözden geçirelim. Avantajları;
 DOCTYPE bölümündeki kodlama HTML 4' de oldukça karmaşıkken HTML 5' de tek satırda yapılıyor.
<!DOCTYPE html>
 Karakter kodlaması oldukça sadeleştirilmiştir.
 Yeni etiketler gelerek daha güçlü işlevler yer alıyor. Audio, Section, Header, Time, Footer, Video...
 Yeni araçlarla Web 2.0 uyumlu daha kullanışlı formlar geliştirebiliriz. 
 Tarih ve renkleri daha kolay seçebilen araçlar yer alıyor.
 İnput alanına özel E-posta, arama ve URL alanları ekleyebiliriz.
 Put ve Delete gibi form metodlarıyla işlerimizi kolaylaştırıyoruz.
Yapısal Etiketler
HTML 5 içeriği kolayca yapılandırılabilir etiketleri sunuyor. Bunlar;
1. <section> </section> 
• Bölümler oluşturabiliyoruz.
• Aynı temalı içerikleri bir arada sunabilir.
2. <article></article>
• Bölümlerdeki makale içeriklerini belirlemede kullanılır.
3. <aside></aside>
• Herhangi bir konu ile ilgili manşet bloklarını sunmada, 
• Yan sütunları düzenlemede kullanılır.
4. <header></header>
• Bu başlık etiketi HTML 5’de oldukça sadeleştirilmiştir. 
5. <hgroup></hgroup>
• Alt başlıkları gruplandırmada yardımcı olur.
6. <footer></footer>
• Bir bölümün veya sayfanın altında sayfa numarası veya copyright ifadesini eklemek için kullanılabilir.
7. <nav></nav>
• Anasayfa, Hakkımızda, önceki sayfa gibi sayfalar arası geçiş için kullanılır.
Yeni İçerik Etiketleri
1. <figure></figure>
• Grafik veya video gibi medya ögelerine bağlantı kurmak için kullanılır.
2. <video></video>
• Video kaynaklarını belirtmek için kullanılır.
3. <audio></audio>
• Ses içerikleri eklemede kullanılır.
4. <embed></embed>
• Başka bir ortamdan yüklediğimiz dosya, içerik ve eklentiler için kullanılır. Özellikle flash kaynaklı dosyaları eklemekte yararlı olacaktır.
5. <canvas></canvas>
• Grafik çizimlerini oluşturmamızda kullanılır.
Uygulama Etiketleri
1. <meter></meter>
• Max ve min değerleri belirli olan ölçüleri tanımlamamızı sağlar.
2. <progress></progress>
• Sürmekte olan görevin durumunu belirtir.
3. <time></time>
• Zaman veya süreyi ifade etmek için kullanılır. Örneğin; Bir doğumgünü hatırlatıcısı hazırlarken bu etiket kullanılır.
4. <details></details>
• Henüz hiçbir tarayıcı tarafından desteklenmemesine rağmen oldukça önemlidir. Doküman detaylarını görüntülemede kullanılır.
5. <command></command>
• Kullanıcıya özel bir komut ekleyebiliriz.
Hata Ayıklama Etiketleri

HTML 5, bazı kullanımda olan etiketleri kaldırarak hataları azalttı. Bunlar; 
Basefont, font, tt, big, center, s, strike, u, frame, 
frameset, noframes, acronym, applet, isindex

HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ

YORUM GÖNDER